Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 49 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Thiết bị chống sét

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Van cứu hỏa

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Hộp chữa cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Bình Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Bình bột chữa cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Trung tâm báo cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Gia Doanh

Đèn báo phòng

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Gia Doanh

Đầu báo nhiệt

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Gia Doanh

Nút báo động khẩn Horing

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Gia Doanh

Đèn báo cháy AH-9719

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Gia Doanh