Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Trần Đình Khâm

Trần Đình Khâm

Trình độ: Thạc sĩ
Lĩnh vực: - Nông nghiệp
- Môi trường
Email: Khamtd@gmail.com
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ Eco Việt Nam

Danh sách các chuyên gia khác

Trần Đình Khâm

Trần Lăng

Trình độ: Tiến sĩ
Lĩnh vực: - Lĩnh vực khác
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phú Yên
Trần Đình Khâm

Đoàn Văn Chung

Trình độ: Thạc sĩ
Lĩnh vực: - Y tế
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Trung tâm Cấp Cứu 115
Trần Đình Khâm

Trần Thị Xương

Trình độ: Thạc sĩ
Lĩnh vực: - Tổ chức và quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh xã hội
Giới tính: Nữ
Đơn vị công tác: Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Trần Đình Khâm

Đào Lê Minh Quý

Trình độ: Thạc sĩ
Lĩnh vực: - Quản lý, quản trị, kinh doanh
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Trần Đình Khâm

Trần Doãn Xuân

Trình độ: Đại học
Lĩnh vực: - Du lịch, khách sạn và nhà hàng
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Trần Đình Khâm

Nguyễn Văn Hiệp

Trình độ: Thạc sĩ
Lĩnh vực: - Kiến trúc và xây dựng
Giới tính: Nam
Đơn vị công tác: Sở Xây dựng Phú Yên
Trần Đình Khâm

Trần Tuấn Tú

Lĩnh vực: - Nông nghiệp
- Công nghiệp hóa chất
Giới tính: Nam