Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 7325 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Lắp đặt hệ thống điện

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

San lấp mặt bằng

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Xây dựng công trình giao thông

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Xây dựng công trình thủy lợi

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Xây dựng công trình công nghiệp

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Xây dựng dân dụng

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Dịch vụ liên quan đến xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Tú

Thiết bị chống sét

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Van cứu hỏa

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Hộp chữa cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Bình Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Bình bột chữa cháy

Ngành: An ninh - Bảo vệ Cháy nổ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Giàn Giáo Nêm – Cây Chống Nêm

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật tư và sản phẩm phục vụ ngành xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Katy

Hệ Giáo Thao Tác (Giáo H) – Giàn Giáo Hoàn Thiện

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật tư và sản phẩm phục vụ ngành xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Katy

Giàn Giáo Ringlock – Giàn Giáo Đĩa

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật tư và sản phẩm phục vụ ngành xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Katy

Cây Chống Đà Biên, Chống Consol, Chống Val, Chống chữ A.

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật tư và sản phẩm phục vụ ngành xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Katy

Cây Chống Tăng – Chống Đà

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật tư và sản phẩm phục vụ ngành xây dựng- kiến trúc

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Katy

Tàu cá vỏ gỗ công suất 650CV

Ngành: Đóng tàu - Hàng hải Đóng tàu

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Xí nghiệp đóng tàu cá Hùng Thi

Cầu thang kính 37

Mã sản phẩm: 37

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Trang trí nội thất

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty Nội Thất Hoàng Phúc