Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 7325 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Co giảm trái khay cáp

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Sản phẩm cơ khí

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Co giảm phải khay cáp

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Sản phẩm cơ khí

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Co giảm giữa khay cáp

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Sản phẩm cơ khí

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Co chữ thập khay cáp

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Sản phẩm cơ khí

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Trụ đỡ máy biến áp 100 - 800 kva ( Form 2)

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Trụ đỡ MBA tích hợp RMU 1000x1000x3100

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Trụ đỡ MBA dạng tròn

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Tủ máy cắt trung thế vcb

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Tủ đo đếm trung thế

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Tủ điện RMU

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Vỏ trạm hợp bộ 3

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Vỏ trạm hợp bộ 2

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Vỏ trạm hợp bộ 1

Ngành: Điện tử - Điện lạnh - Điện gia dụng Thiết bị, linh kiện điện

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH SX Thương Mại Xây Dựng Điện Bích Hạnh - Chi Nhánh Phú Yên

Đá granite vân mây

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật liệu xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Đá granite kem ánh đồng

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật liệu xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Đá granite xám lai Phú Yên

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật liệu xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Đá granite đen Phú Yên

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật liệu xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Đá granite da trăn Phú Yên

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Vật liệu xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

Áp tải vận chuyển hàng hóa

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt

Bảo vệ sự kiện

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt