Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên

Có 5 dự án|công việc

Chuyên viên phát triển thị trường

Chuyên viên phát triển thị trường

Lĩnh vực: - Lĩnh vực khác

Thời hạn:

Địa điểm: Phú Yên

Nhân viên bảo trì máy móc

Nhân viên bảo trì máy móc

Lĩnh vực: - Cơ khí chế tạo máy

Thời hạn: 31/12/2021

Địa điểm: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên

Quản Đốc Sửa Chữa Chung

Quản Đốc Sửa Chữa Chung

Lĩnh vực: - Quản lý, quản trị, kinh doanh

Thời hạn: 31/01/2022

Địa điểm: Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Cán Bộ Qs (Hồ Sơ Thanh Quyết Toán Công Trình)

Cán Bộ Qs (Hồ Sơ Thanh Quyết Toán Công Trình)

Lĩnh vực: - Lĩnh vực khác

Thời hạn: 08/01/2022

Địa điểm: Phú Yên

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Mảng Vật Liệu Xây Dựng

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Mảng Vật Liệu Xây Dựng

Lĩnh vực: - Quản lý, quản trị, kinh doanh

Thời hạn: 05/02/2022

Địa điểm: Miền Bắc, Miền Trung