Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 28 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH PCCC Hồng Hà

Áp tải vận chuyển hàng hóa

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt

Bảo vệ sự kiện

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt

Bảo Vệ Yếu Nhân

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt

Bảo vệ mục tiêu cố định

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH DVBV Hồng Quốc Việt

Bảo Vệ Yếu Nhân

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần An Ninh CID Việt Nam

Bảo Vệ Tuần Tra, Canh Gát

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần An Ninh CID Việt Nam

Bảo Vệ Các Sự Kiện - Event

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần An Ninh CID Việt Nam

Bảo Vệ Nhà Máy Xí Nghiệp

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần An Ninh CID Việt Nam

Dịch vụ bảo vệ Phú Yên

Ngành: An ninh - Bảo vệ Dịch vụ an ninh- bảo vệ

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng