Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 15 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Giải pháp mạng máy tính - Hệ thống mạng LAN

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần tự động hoá và công nghệ thông tin Sông Đà

Giải pháp triển khai và nâng cấp Portal

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Giải pháp quản lý bệnh viện – Hostopia

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Giải pháp số hóa và Quản lý tài liệu

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Dịch vụ tư vấn dự án - Tư vấn dự án CNTT

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Dịch vụ quản trị Hệ thống

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Dịch vụ Outsourcing

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Thẩm định an ninh hệ thống

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Máy in hóa đơn Brich BP003

Ngành: Công nghệ thông tin Dịch vụ CNTT

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần VNUNI