Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 13 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Dịch vụ sửa chữa cân CUB

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Quốc Hùng

Dịch vụ kiểm định cân điện tử

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Quốc Hùng

Dịch vụ tư vấn ISO 9001

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TQSC Việt Nam

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO14000

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TQSC Việt Nam

Viên trợ nghiền MERCK

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Đức

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần Beltech

Sửa cân điện tử tại Bình Dương...

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Viên trợ nghiền POLYSIUS

Ngành: Đo lường và phân tích Dịch vụ trong ngành

Xuất xứ: Đức

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần Beltech