Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 232 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Hóa chất Viny monomer Acetate

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Vichemfloc 62414 - Anion trợ keo tụ

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần hóa chất Công nghệ mới Việt Nam

Dầu ông già - Cyclohexanone (CYC)

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Hóa chất Tuluene

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Hóa chất Xylene

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Hóa chất Acetone

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Cồn Công nghiệp

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Cồn Thực Phẩm 98% - Food alcohol

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Bán Cồn IPA

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM hóa chất Nam Bình

Dầu nhờn VDMAX SUPER

Ngành: Cao su- Nhựa- Hóa chất- Gốm Hóa chất công nghiệp

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần bảo trì kỹ thuật Công nghiệp