Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 146 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Bép cắt Axetylen Tanaka

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Toàn Đắc Lộc

Mỏ cắt gas loại HC-391 Tanaka

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Toàn Đắc Lộc

IRB 6660

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

IRB 140

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

IRB 120

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

INDUCTION MOTOR – MÔ TƠ TỪ CẢM

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

IRB 1600

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

GEAR HEAD – HỘP GIẢM TỐC

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

SOLENOID VALVE 010 SERIES

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Trung Quốc

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia

UNIT MOTOR: MOTOR + SPEED CONTROL

Ngành: Cơ khí - Chế tạo máy Linh kiện chính xác

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ cao Lê Gia