Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 35 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Máy cắt nhãn

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Dây chuyền ép mũ cứng

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Xí nghiệp cơ khí Long Quân

Máy ép vòng nách

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy trần chăn điện tử

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy cắt băng viền tự động

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Bàn cắt tự động

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy quấn chân cúc điện tử

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy may 1 kim điện tử có lập trình

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy may viền bao

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương

Máy là form quần

Ngành: Dệt may - Da giày May thêu

Xuất xứ: Châu Âu

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại Cường Phương