Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 36 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Giải pháp điều hoà không khí và thông gió

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần tự động hoá và công nghệ thông tin Sông Đà

Công nghệ chế tạo nguồn hồng ngoại lọc lựa dải rộng

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học

Phần mềm ES - Netview for Windows

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Viện công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phần mềm quản trị tài liệu online - Metadata.vn

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

EcoMail - Phần mềm thư điện tử theo yêu cầu

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

EcoWay - Phần mềm tổng đài số theo yêu cầu

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT

Acunetix - Phần mềm kiểm toán an ninh website

Ngành: Công nghệ thông tin Phần mềm

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần EcoIT