Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 322 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Thiết bị đo độ đục dãy đo siêu thấp

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Thiết bị đo độ đục dãy đo thấp

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Thiết bị đo độ đục dãy đo rộng

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Thiết bị đo độ cứng online - monitor

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Hệ thống quan trắc không khí tự động AQM

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Thiết bị đo Mangan/Sắt

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến

Máy đo pH cầm tay - pH 100

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Mỹ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco

Máy đo độ dẫn cầm tay - YSI EC300

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Mỹ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco

Thiết bị đo áp suất, áp suất chêch lệch PCE-P05 / 15 / 30 / 50

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Mỹ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco

Máy đo, phát hiện điện từ trường PCE-EMF 823

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị đo lường

Xuất xứ: Mỹ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco