Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 437 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Bộ điện di đứng loại lớn CSQ33

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Anh

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco

Công nghệ gen và Protein - Bàn soi gen CSLUVTS254

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Anh

Nhà cung cấp: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Draco

Máy đo liều ồn và máy đo ồn phân tích tần số CEL200/350/600

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty thiết bị đo lường và kiểm nghiệm MTC

Phân tích khí thải công nghiệp

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty thiết bị đo lường và kiểm nghiệm MTC

Máy phân tích đa chỉ tiêu trong sữa

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Italia

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH TM KHKT Lâm Việt

Máy phân tích protein trong sữa - Astori

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Italia

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH TM KHKT Lâm Việt

Phần thử nghiệm cơ lý đất E130

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Nhà cung cấp: Công ty thiết bị đo lường và kiểm nghiệm MTC

Phần thử nghiệm Nhựa (bitument) - Bê tông nhựa (Asphalt)

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty thiết bị đo lường và kiểm nghiệm MTC

Máy quang phổ UV-VIS 4211/20

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH TM KHKT Lâm Việt

Phần thử nghiệm xi măng

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Việt Nam

Nhà cung cấp: Công ty thiết bị đo lường và kiểm nghiệm MTC