Chào mừng đến Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên
Lọc theo địa điểm
Lọc theo ngành

Có 437 sản phẩm thiết bị/công nghệ

Thiết bị đo âm thanh T816

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Đức

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt

Bút đo pH/EC/TDS HI 98129

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Italia

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt

Thiết bị kiểm tra độ cứng viên thuốc PTB 111E

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Đức

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh

Máy thử độ hoà tan bán tự động 8 cốc PTWS 610

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Đức

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh

Lò nung EF 11/8B

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Anh

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh

Lò nung AF 11/ 6B

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Anh

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh

Thiết bị đo bụi

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Nhật

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Công nghệ đo lường Matsushima

Tủ ấm 7150

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Chưa xác định

Nhà cung cấp: Công ty cổ phần thiết bị Việt Anh

Hệ thống xác định đạm bằng phương pháp Dumas

Ngành: Đo lường và phân tích Thiết bị kiểm tra- phân tích

Xuất xứ: Italia

Nhà cung cấp: Công ty TNHH thiết bị Rồng Tiến